Pro naši těžební společnost nakupujeme nové vozy značky Belaz, gigantické nákladní vozy, které budou vozit suť pro těžbu zlata.

For our mining company, we buy new Belaz cars, gigantic trucks that will carry rubble for gold mining.

ID Social Gold Coin

ID Time is Money

ID Eco Social Coin

ID Agro Social Coin

BestKoin

Translate »